Trudne przypadki logopedyczne

Skomplikowane wypadki logopedyczne

Coraz częściej da się zanotować, że niestety sporo dzieci powinno bywać u logopedy. Temat rozchodzi się również o małe pociechy, oraz osoby starsze.

Zawód logopedy

Logopeda po pierwsze specjalizuje się w przeróżnego typu zakłóceniach artykulacji. Zaburzenia tego rodzaju są w stanie się uzewnętrzniać na przykład poprzez złą wymowę pojedynczych głosek bądź opóźniony postęp wokalizacji. Wszystko zależne jest tutaj od konkretnego przypadku. Stąd też, dobrym wyjściem wydaje się być rozpoznanie wstępne.

Ocena wstępna w terapii

Logopeda dziecięcy, lub owy zajmujący się ludźmi dojrzałymi przeprowdza rozmowę początkową – w przypadku młodszych Pacjentów rozmowa jest prowadzona z ich rodzicami. W trakcie wywiadu logopeda pragnie się dowiedzieć od jakiej chwili występuje zaburzenie oraz jakie do tej pory były podejmowane zabiegi, bądź bieg całego bieżącego egzystowania Pacjenta. Nierzadko opiekunowie dziwują się, że wywiad jest nadzwyczaj osobliwy, ponieważ traktuje on w dużym stopniu okresu niemowlęctwa Pacjenta. Logopeda potrzebuje mieć wiedzę odnośnie zagadnienia czy już wcześniej w danym okresie zachodziły u Pacjenta jakieś zaburzenia oraz w jaki sposób było ono odżywiane – piersią bądź melkiem sztucznym, jeżeli butelką to jakiego wariantu.


Specyficzne przypadki

Do nadzwyczajnie kłopotliwych przypadków zalicza się wszystkie tego typu powiązane z wadami równoczesnymi. Może zatem to być autyzm, afazja, upośledzenie umysłowe, w jakimkolwiek stopniu. Toteż, jeśli chodzi o autyzm to jest to kazus wyjątkowo trudny. Całość zależy od tego w jaki sposób Pacjent egzystuje. Czy jest to autyzm wysoko-funkcjonalny bądź nisko-funkcjonalny. Na tych wiadomościach będzie bazował logopeda autyzm. Przy tym powinno się zwrócić atencję, iż czasem zasadne są alternatywne metody porozumiewania się, gdyż jednostka z autyzmem tego typu formy komunikacji potrzebuje. Nie za każdym razem wokalizacja powinno realizować swoją funkcję. Czasem nie ma po prostu sposobności, by konkretne dziecko ogarnęło komunikacyjną rolę wymowy. W tego typu przypadku zawsze zostają alternatywne postaci komunikacji, jakie również niezwykle odpowiednio się sprawdzają.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: logopeda.